Leaflet Upaya Cegah Covid-19

Leaflet Upaya Cegah Covid-19

Mangga sedulur..
Menika wonten Leaflet Himbauan saking Pemdes Kejobong
Mugi saged ndadosaken kawigatosan panjenengan sedaya

Maturnuwun
https://drive.google.com/file/d/14VMooJieoxY5TMCSxkUxCbipVJ8_gMod/view?usp=sharing